Privacyverklaring

Leering en Partners is gevestigd op Zuiddijk 139 in Zaandam.

Deze privacyverklaring hebben we samengesteld om duidelijkheid te geven over welke persoonsgegevens wij registreren, hoe we ze vastleggen en waarvoor wij deze gebruiken. Zo is er een duidelijk verschil in persoonsgegevens die worden geregistreerd voor behandelingen in de kapsalon of persoonsgegevens voor het cliëntdossier in de Massagepraktijk. Wij leggen niet meer gegevens vast dan nodig is. Daarnaast wordt er duidelijk gemaakt welke persoonsgegevens jijzelf registreert bij derde partijen om gebruik te maken van bv ons spaarsysteem. Ook informeren we je met deze privacyverklaring hoe je je gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen.

Als je wilt reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, neem dan contact met ons op. Hiervoor kun je contact opnemen met Leering en Partners, via info@leeringenpartners.nl.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we

Waar en waarom verzamelen we die
Leering en Partners verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Leering en Partners gaat zo zorgvuldig mogelijk om met je persoonlijke gegevens en zal zonder schriftelijke toestemming van de klant deze niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Doeleinden

Leering en Partners verzamelt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doeleinden:

  • Kapsalon en Massagepraktijk- ten behoeve van het gebruik van ons onlinereserveringssysteem. Hierbij wordt geregistreerd: geslacht, voornaam, achternaam, email-adres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor informerende doeleinden, bv als de ingeplande afspraak verzet moet worden bij ziekte van een medewerker. De klant maakt zelf een profiel aan bij de leverancier van het onlinereserveringssysteem. Wordt een afspraak telefonisch gemaakt, dan wordt minimaal de naam en het telefoonnummer in de elektronische agenda genoteerd.
  • Kapsalon en Massagepraktijk- ten behoeven van gebruik van ons spaarsysteem. Hierbij wordt minimaal het email-adres geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor nieuwsbrieven en het bijhouden van het spaarsaldo. De klant maakt zelf een profiel aan bij de leverancier van het onlinereserveringssysteem en bepaalt zelf hoeveel persoonsgegevens er, naast het email-adres, worden geregistreerd.
  • Kapsalon- ten behoeve van behandelingsgeschiedenis. Deze gegevens worden uitsluitend bijgehouden op papier. Voor de kapsalon wordt minimaal de naam geregistreerd en in sommige gevallen ook het telefoonnummer. Tevens wordt de behandeldatum, de materialen en hoeveelheden van de uitgevoerde behandelingen geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor informerende doeleinden, en voor het onthouden van persoonsgebonden behandelgegevens. Zijn er de afgelopen twee jaar geen behandelgegevens meer genoteerd, dan wordt de behandelkaart van de klant vernietigd.
  • Massagepraktijk- ten behoeve van het wettelijk (WGBO) verplicht bijhouden van een cliëntendossier. Dit dossier bevat aantekeningen over de fysieke (en eventuele emotionele) gesteldheid van de cliënt, de uitgevoerde behandelingen, eventuele oefeningen en adviezen en overige informatie waarvan de massagetherapeut denkt dat ze van belang zijn. Er wordt zorgvuldig met deze informatie omgegaan. Informatie uit het cliëntdossier is alleen toegankelijk voor de massagetherapeut. Het delen van deze informatie met andere zorgverleners wordt alleen gedaan na schriftelijke toestemming van de cliënt. Een aantal gegevens uit het dossier kan gebruikt worden bij het opstellen van een factuur. Een cliëntdossier moet wettelijk 20 jaar bewaard blijven.

Locaties verwerking persoonsgegevens

Leering en partners maakt gebruik van verschillende onlineadministratiesystemen, maar heeft, zoals bij ‘Doeleinden’ omschreven, ook een papieren archief met persoonsgegevens dat wordt gebruikt in de kapsalon. Dit laatste wordt bewaard op het vestigingsadres van Leering en Partners, en is alleen toegankelijk voor medewerkers van Leering en Partners.

De cliëntendossiers van de massagepraktijk worden bijgehouden in een digitaal beveiligd bestand waartoe alleen de massagetherapeut toegang heeft.
Door gebruik te maken van de hierna vermelde onlineadministratiesystemen stemt de klant in met het verwerken van zijn persoonsgegevens door de betreffende systemen.

Leering en Partners kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en privacyvoorwaarden van de betreffende partij:

Onlineafspraken.nl

Om het mogelijk te maken dat een klant via internet een afspraak kan inboeken, maken wij gebruik van het boekingssysteem van Onlineafspraken.nl. Klanten kunnen door middel van dit systeem met hun persoonlijke logingegevens afspraken inboeken. Onlineafspraken.nl maakt hiervoor gebruik van Cookies. Voor meer informatie over de privacy, cookie en veiligheidsverklaringen van Onlineafspraken.nl.

Piggy

Voor ons spaarsysteem maken wij gebruik van het loyaliteitsprogramma van Piggy. Klanten kunnen door van dit systeem met hun persoonlijke logingegevens sparen voor korting op producten of diensten. Leering en Partners gebruikt de geregistreerde emailadressen voor het versturen van nieuwsberichten. Je kunt je te allen tijde eenvoudig afmelden voor deze nieuwsberichten, door gebruik te maken van de link in de e-mails of door in de je Piggy-account de voorkeuren aan te passen. Piggy maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie over de privacy, cookie en veiligheidsverklaringen van Piggy.

Bewaren/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens. Met betrekking tot persoonsgegevens vastgelegd in het cliëntendossier van de massagepraktijk en in het papieren behandeldossier van de kapsalon, kan je een dergelijk verzoek schriftelijk indienen via info@leeringenpartners.nl. Hierbij dient gespecificeerd te worden welke persoonsgegevens verwijderd/gewijzigd moeten worden. Indien het verzoek niet strijdig is met huidige wet-en regelgeving wordt het verzoek binnen 4 weken afgehandeld.

Voor de persoonsgegevens van ons onlinereserveringssysteem en spaarsysteem

Indien je geen nieuwsbrief van Leering en Partners wens te ontvangen, kan je jezelf schriftelijk uitschrijven via een link onderaan de verstuurde nieuwsbrief, danwel je persoonlijke account bij Piggy wijzigen. Klik hier voor meer informatie over het wijzigen/verwijderen van je persoonsgegevens bij Piggy.

Persoonsgegevens in ons onlinereserveringssysteem

Indien je jouw gegevens in ons onlinereserveringssysteem, Onlineafspraken.nl, wil wijzigen of verwijderen, klik dan hier voor meer informatie over het wijzigen/verwijderen van je persoonsgegevens bij Onlineafspraken.nl. Tevens is het mogelijk dat Leering en Partners de persoonsgegevens verwijderd.

Veiligheid

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Versleuteling van de website middels een SSL-certificaat en het opslaan van persoonlijke gegevens in een beschermde omgeving zijn een tweetal maatregelen die wij hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.

Leering en Partners gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Ga voor meer informatie en de cookies die wij gebruiken op de website naar onze Cookie Policy.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Leering en Partners verwerkt voor het uitvoeren van de eigen werkzaamheden.

Leering en Partners is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derden, of gebruik hiervan.

Wijzigingen

Leering en Partners behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 augustus 2022.