Tips en Algemene Voorwaarden


 Tips & Nice-To-Know

 • Om een lage bloedsuikerspiegel te vermijden, kan je het beste binnen drie uur voorafgaand aan de behandeling iets eten, maar gebruik geen grote maaltijd, alcohol of niet voorgeschreven medicijnen binnen een uur voor de behandeling.
 • Zelf een handdoek meenemen is niet nodig. Na elke cliënt worden er schone lakens en handdoeken gebruikt.
 • Voorafgaand aan de massage mobiele telefoons e.d. graag uitschakelen of op stil te zetten
 • Ik stel persoonlijke hygiëne op prijs en heb dus graag dat je schoon en fris op mijn massagetafel ligt.
 • Je hoeft je niet geheel te ontkleden als je dit niet wilt en je kan dus gerust je onderkleding aan houden. Het is afhankelijk van de massage/behandeling welke kleding er aan kan blijven. Zorg wel voor makkelijk kleding dat niet knelt als je op de massagetafel ligt.
 • Drink na de massage voldoende water om afvalstoffen af te voeren.
 • De praktijkruimte is helaas niet rolstoeltoegankelijk.
 • Mijn massages/behandelingen worden (nog) niet door zorgverzekeraars vergoed.

Algemene Voorwaarden

Om alles zo goed, veilig en professioneel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Ik ga ervan uit dat je onderstaande voorwaarden gelezen en aanvaard hebt voordat je een massage/behandeling bij mij ondergaat.

 • Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling houd ik een kort intakegesprek met je. Hierbij ga ik er vanuit dat de (medische) informatie die je me geeft juist en volledig is. Op basis van deze informatie kan ik je een veilige en verantwoordelijke massage geven. De gegeven informatie zal ik vertrouwelijk behandelen en zonder jouw (schriftelijke) toestemming niet delen met derden. Mochten er veranderingen plaatsvinden (bv andere medicatie, blessures, acute ziektes) dan is het jouw verantwoordelijkheid om dit door te geven aan mij voorafgaand aan een behandeling.
 • Ik stel geen medische diagnoses. Bij twijfel of er gemasseerd mag worden, kan ik afzien van de massage. Koorts en griep zijn contra-indicaties en in deze situaties is het niet verantwoordelijk om gemasseerd te worden. Dit geldt ook bij besmettelijke huidziekten en steenpuisten.
 • Ben je onder behandeling van een arts/therapeut of specialist dan is het verstandig om vooraf te informeren of je gemasseerd mag worden (bv bij Diabetes of hoge bloeddruk). Dit geldt tevens bij voorgeschreven medicijngebruik.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt 50% in rekening gebracht. Mocht je echter meteen een nieuwe afspraak maken, dan wordt er 25% in rekening gebracht.
 • Schade, welke dan ook, geleden in het pand waar de massage/behandeling plaatsvindt en ontstaan voor, tijdens of na de massage/behandeling is voor risico van de cliënt. Ik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • Je kunt bij mij pinnen of contant betalen.
 • Cadeaubonnen van Leering en Partners zijn ook een geldig betaalmiddel. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • De massages hebben geen seksuele of erotische intenties. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen/gedragingen uiten worden per direct uit de praktijk gezet en zijn ook niet meer welkom.
 • Klachten over de massage kunnen schriftelijk of per email (info@leeringenpartners) ingediend worden en zullen vertrouwelijk behandeld worden.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je aan mij nooit aansprakelijk te stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik je gegeven heb.

Wijziging van de algemene voorwaarden:
De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie en tarieven kunnen door Leering en Partners te allen tijde gewijzigd worden.