Klacht- en tuchtrecht

Als je ontevreden bent over je behandeling of een andere klacht hebt, kan je deze op verschillende manieren kenbaar maken.

1. Praat eerst met de masseur, of stuur een bericht waarin je je klacht/onvrede uit en toelicht. Als we niet weten waar je ontevreden over bent, zijn we ook niet in de mogelijkheid om dit op te lossen.

2. Komen we er niet uit dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris (Quasir) van de beroepsvereniging (VBAG). Klik hier voor de doorverwijzing naar de VBAG. De klachtenfunctionaris informeert je over de verdere procedure. Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) . TCZ verzorgt het tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren (artsen en therapeuten op HBO-niveau) die zijn ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beoefenaren Complementaire Zorg).

3. Mocht je ontevreden zijn over de wijze waarop (of de inzet waarmee) de klachtenfunctionaris je klacht heeft afgehandeld, dan kan je je richten tot de geschillencommissie Zorggeschil. Dit is een onafhankelijke partij en gespecialiseerd in complementaire zorg. Een geschil indienen bij Zorggeschil kost €50. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen. Meer informatie kan je vinden op Zorggeschil.

Wie kan er een klacht indienen?

  • De cliënt (direct belanghebbende)
  • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de cliënt)
  • Degenen aan wie de direct belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging heeft afgegeven.
  • Inspecteur van de Volksgezondheid

Meer informatie over dit onderwerp kan je vinden op de website van het Landelijk meldpunt Zorg.